VỀ CHÚNG TÔI

Kukula cung cấp các giải pháp tiếp thị chiến lược, sáng tạo cho trải nghiệm người dùng đa kênh giúp chuyển đổi thương hiệu và phát triển doanh nghiệp khách hàng.